Patró d’Embarcacions d’Esbarjo

Fins a 15 metres d'eslora a motor i vela a 12 milles de la costa i navegació des de la península fins a les balears (ampliat).

Patró d’Embarcacions d’Esbarjo

La titulació PER– Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, permet el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 15 metres d’eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa, traçada a 12 milles d’aquesta.

El títol PER també permet la navegació entre illes dins de l’arxipèlag balear i / o canari i el govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques.

¿QUINS SÓN ELS REQUISITS PER OBTENIR EL PER?

  • Ser major de 18 anys.
  • Aprovar un examen teòric, el qual comprèn 11 unitats que van des de la nomenclatura nàutica fins el traçat d’un rumb en la carta de navegació.
  • Completar d’unes pràctiques obligatòries.
  • Aportar un certificat mèdic nàutic.

PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES

SEGURETAT I NAVEGACIÓ «MOTOR».

Pràctiques obligatòries de 8 hores de durada, que es realitzen en una o dues sessions.
Aprendràs els fonaments de la navegació, mesures de seguretat, atracar i desatracar, preferències de pas, maniobres de fondeig, etc. realitzant exercicis en port i mar obert.

Les pràctiques es realitzen en diferents horaris adaptats a la teva comoditat, poden ser matins o tardes entre setmana o en cap de setmana, sempre a bord d’una de les embarcacions de la flota de Badia Alfacs.

RADIOCOMUNICACIÓ «RADIO».

Formació obligatòria de 4 hores en què coneixeràs les generalitats de les radiocomunicacions en el Servei Mòbil Marítim, l’ús dels equips radioelèctrics d’un vaixell i la reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques, tant per a comunicacions rutinàries com per a situacions d’emergència.

La formació RÀDIO es realitza, mitjançant l’ús de simuladors, a l’Aula de ràdio.

 

- Patró d'embarcació d'esbarjo a motor 570€
- Patró d'embarcació d'esbarjo motor i vela 650€

Quina és la diferència entre el curs PNB i el PER?

Pel que fa al curs la diferència està en el temps de dedicació i l’esforç. El PNB comparteix amb el PER les primeres 6 unitats teòriques, bàsicament contingut teòric que requereix memoritzar termes i regles. A partir de la unitat 7 comença el PER en el qual es treballen conceptes més complexos i treballa amb fórmules per situar-nos en una carta de navegació. Les pràctiques de l’PNB són en total 12 hores i les pràctiques del PER en total sumen 28 hores.

Quin és el contingut de el curs PER? El temari de el curs PEE contempla 11 unitats teòriques, de les quals les primeres 6 corresponen al temari del curs PNB.

NOMENCLATURA
Casc, estructura, equip de fondeig, va estafar, hèlix, dimensions, terminologia.

ELEMENTS D’AMARRAMENT I FONDEJO
Elements d’amarrament
Nus
Fondejo

SEGURETAT EN LA MAR
Estabilitat
Comprovacions abans si es fes a la mar
Mesures a prendre a bord amb mal temps
Tempestes elèctriques
Baixa estabilitat
Aigües succintes
Material de seguretat
Home a l’aigua
Remolc
Salvament Marítim

LEGISLACIÓ
Normes que afecten les embarcacions d’esbarjo
Limitacions a la navegació
Bussos i banyistes.
Prevenció de la contaminació.
Pavelló nacional
Salvament.
Protecció d’espais naturals del medi marí.

ABALISAMENT. NORMATIVA IALA
Marques laterals, marques cardinals, marques de perills…
Reglament Internacional per a Prevenir Abordatges en la Mar (RIPA).

MANIOBRA I NAVEGACIÓ
Amarres
Govern amb canya o roda
Maniobres

EMERGÈNCIES EN LA MAR

Accidents personals
Encallada involuntària
Abordatge
Vies d’aigua i inundació
Prevenció d’incendis i explosions
abandono de l’embarcació

METEOROLOGIA

Importància del temps meteorològic en la navegació
Pressió atmosfèrica
Temperatura
Borrasques i anticiclons
Vent
Brises

TEORIA DE LA NAVEGACIÓ
Esfera terrestre
Cartes mercatorianas
Publicacions nàutiques
Unitat de distància i velocitat
Declinació magnètica
Agulla nàutica
Correcció total
Rumbs
Línies de posició
Marcació
Ajudes a la navegació
Marees

CARTA DE NAVEGACIÓ
Coordenades
Distància i rumb directe
Correcció total
Rumb veritable i rumb d’agulla
Situació d’estima
Situació veritable
Marees